ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560029
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010017
รหัส Obec 6 หลัก :
  560029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannernsung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเนินสูง
ตำบล :
  ควนขัน
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  074-725921
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  nernsoongsatul@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนขัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:32:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินสูง


นางอภิญญา หาโส๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน