ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560031
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  560031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบันนังปุเลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbunnungpulau
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านบันนังปุเลา
ตำบล :
  เจ๊ะบิลัง
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  074740661
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มีนาคม 2497
อีเมล์ :
  560031@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจ๊ะบิลัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  36 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:07:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา


นางสาวศิริวรรณ อินทสโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบันนังปุเลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน