ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560032
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010032
รหัส Obec 6 หลัก :
  560032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตำมะลังเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantammalangnua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตำมะลัง
ตำบล :
  ตำมะลัง
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  074-722724
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2478
อีเมล์ :
  tammalangn@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชัยพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำมะลัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:12:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ


นายจรูญโรจน์ สุนทรนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน