ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560033
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010033
รหัส Obec 6 หลัก :
  560033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตำมะลังใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantammalangtai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านตำมะลังใต้
ตำบล :
  ตำมะลัง
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  074-740669
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  sutiporn.tu@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชัยพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำมะลัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:02:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้


นางสาวชญารัศมิ์ ด้วงหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน