ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560035
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010039
รหัส Obec 6 หลัก :
  560035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankochyoa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเกาะยาว
ตำบล :
  ปูยู
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  0935837022
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  560035@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชัยพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปูยู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:21:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะยาว


ส.ต.อ.จรัญ หนูชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน