ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560037
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010003
รหัส Obec 6 หลัก :
  560037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhosarai chaipattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเกาะสาหร่าย
ตำบล :
  เกาะสาหร่าย
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  081-7380155
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2464
อีเมล์ :
  bksr.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชัยพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสาหร่าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 09:19:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา


นายพิมล โชติพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน