ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560038
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  560038
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตันหยงกลิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantanyongkling
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านตันหยงกลิง
ตำบล :
  เกาะสาหร่าย
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  074-740007
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  bantanyongkling@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชัยพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสาหร่าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  47 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10:53:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง


นายฮัมดาน เบญญโซฟ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงกลิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน