ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560041
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010007
รหัส Obec 6 หลัก :
  560041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhohyaratodnui School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
ตำบล :
  เกาะสาหร่าย
อำเภอ :
  เมืองสตูล
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91000
โทรศัพท์ :
  0895970698
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 ส.ค. 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะสาหร่าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  43 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 11:31:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย


นางสาวจันทนา พลรักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน