ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลละงู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560042
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  560042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลละงู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANLANGU
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านควน
ตำบล :
  กำแพง
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-701618
โทรสาร :
  074-701618
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  anu.ban2012@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กำแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:40:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลละงู


นายปริญญา ดำเต๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลละงู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน