ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560043
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010094
รหัส Obec 6 หลัก :
  560043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไสใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSAIYAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านไสใหญ่
ตำบล :
  กำแพง
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-701249
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  bsy.stn@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมากำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กำแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 18:18:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไสใหญ่


นางสาวสุขศิริ ไตรสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน