ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปิใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560044
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010095
รหัส Obec 6 หลัก :
  560044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปิใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpeyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านปิใหญ่
ตำบล :
  กำแพง
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-782543
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 กุมภาพันธ์ 2481
อีเมล์ :
  piyaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมากำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กำแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08:55:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปิใหญ่


นายณรงค์กร ชำนาญเวช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปิใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน