ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560045
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010124
รหัส Obec 6 หลัก :
  560045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTUNGSAPHAKACHARD-UPPATHAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านทุ่ง
ตำบล :
  ละงู
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2495
อีเมล์ :
  bantung2550@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  278
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:32:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550


นางยูรีย๊ะ บิสนุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน