ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560046
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  560046
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองน้ำเค็ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongnamkem
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบ้านคลองน้าเค็ม
ตำบล :
  ละงู
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-710912
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม พ.ศ. 2508
อีเมล์ :
  560046@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ละงู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:54:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม


นายมาแอน ใจตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน