ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560048
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  560048
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaysai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านห้วยไทร
ตำบล :
  ละงู
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ละงู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 23:22:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยไทร


นางสาวถนอมสุข ผิวเหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน