ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560049
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  560049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยมะพร้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuamapraw School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านห้วยมะพร้าว
ตำบล :
  ละงู
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074839947
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2508
อีเมล์ :
  560049@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:54:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว


นายปรีชา หมีนคลาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน