ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากละงู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560051
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010127
รหัส Obec 6 หลัก :
  560051
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากละงู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpaklangu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปากละงู
ตำบล :
  ละงู
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074712116
โทรสาร :
  074712116
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2477
อีเมล์ :
  560051@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ละงู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:05:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากละงู


นายสราวุธ ปองอนุสรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากละงู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน