ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560052
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010128
รหัส Obec 6 หลัก :
  560052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านในเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannaimuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านในเมือง
ตำบล :
  ละงู
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-773108
โทรสาร :
  074-773108
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2473
อีเมล์ :
  bannaimuang_satun@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ละงู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:38:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านในเมือง


นายมานิตย์ สาจิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน