ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากบาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560054
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  560054
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากบาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPAKBANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปากบาง
ตำบล :
  ละงู
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  0899751739
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/09/2507
อีเมล์ :
  pakbang.st@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ละงู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 11:13:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากบาง


นายเจริญ จิหมาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน