ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าชะมวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560055
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010130
รหัส Obec 6 หลัก :
  560055
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าชะมวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tachamuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าชะมวง
ตำบล :
  ละงู
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-720304
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/07/2482
อีเมล์ :
  tachamuang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ละงู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23:51:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าชะมวง


นางสาวกุหลาบ เกลี้ยงชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชะมวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน