ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560056
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010131
รหัส Obec 6 หลัก :
  560056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบากันโต๊ะทิด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbakantohtid
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบากันโต๊ะทิด
ตำบล :
  ละงู
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  0980523561
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/07/2497
อีเมล์ :
  560056@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 11:35:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน