ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกพะยอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560057
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010119
รหัส Obec 6 หลัก :
  560057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกพะยอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOKPAYOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านโคกพยอม
ตำบล :
  ละงู
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-830123
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  560057@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ละงู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:34:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกพะยอม


นางยูรีย๊ะ บิสนุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพะยอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน