ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาพญา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560058
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010121
รหัส Obec 6 หลัก :
  560058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาพญา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban nanapaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนาพญา
ตำบล :
  ละงู
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-720158
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค.2500
อีเมล์ :
  560058@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ละงู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.00 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาพญา


นายนพดล ยังสมัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพญา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน