ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560059
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  560059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbohin school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ่อหิน
ตำบล :
  เขาขาว
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-775639
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2491
อีเมล์ :
  bohinschool.satun01@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาวารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:49:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อหิน


นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน