ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดาหลำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560060
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  560060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดาหลำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandalam School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านดาหลำ
ตำบล :
  เขาขาว
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-775640
โทรสาร :
  074-775640
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1มกราคม2503
อีเมล์ :
  bdlsch1960@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาวารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 14:15:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดาหลำ


นางมิรินทร์ พนมอุปการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาหลำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน