ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวควน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560061
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  560061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวควน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAKUAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหัวควน
ตำบล :
  น้ำผุด
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074775540
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาวารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำผุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:07:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวควน


นายนราวัฒน์ หลงเก็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวควน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน