ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560062
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010108
รหัส Obec 6 หลัก :
  560062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THAIRATWITTAYA 111 (BANTHUNGNANGKAEW)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนางแก้ว
ตำบล :
  น้ำผุด
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-774097
โทรสาร :
  074-774097
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/05/2516
อีเมล์ :
  nangkaew58@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.น้ำผุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มีนาคม 2563 เวลา 15:02:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว)


นายบุญส่ง เอียดสุย
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน