ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560063
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010109
รหัส Obec 6 หลัก :
  560063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งไหม้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THUNGMAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทุ่งไหม้
ตำบล :
  น้ำผุด
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  086-9639920
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2508
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาวารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำผุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:58:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้


นายอับดุลอาซิส ยาบา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน