ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสายทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560065
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  560065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังสายทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangsaitong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านวังสายทอง
ตำบล :
  น้ำผุด
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-740023
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 ม.ค.2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำผุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:38:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังสายทอง


นายภูวนาถ แก้วสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสายทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน