ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาข่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560066
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010106
รหัส Obec 6 หลัก :
  560066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาข่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannakha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนาข่า
ตำบล :
  เขาขาว
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-775442
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2509
อีเมล์ :
  ิbannakha8@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาวารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 21:19:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาข่า


นายกันตภณ สุวรรณจ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน