ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560067
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  560067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหาญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหาญ
ตำบล :
  เขาขาว
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-740339
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/06/2508
อีเมล์ :
  banhan.9101@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผาวารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  59 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2562 เวลา 09:37:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหาญ


นางสุวรรณรัตน์ เจ๊ะยะหลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน