ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะโละใส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560068
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010113
รหัส Obec 6 หลัก :
  560068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะโละใส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantalosai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านตะโละใส
ตำบล :
  ปากน้ำ
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-782423
โทรสาร :
  074782423
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  talosai99@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มีนาคม 2563 เวลา 10:12:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะโละใส


นายอาบีดีน องศารา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละใส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน