ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากบารา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560069
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  560069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากบารา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpakbara
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านปากบารา
ตำบล :
  ปากน้ำ
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-783509
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  Banpakbara@Gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากน้ำแหลมสน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:04:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากบารา


นายอัดนัน อุสมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบารา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน