ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลาหงา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560070
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  560070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลาหงา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlanga
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านลาหงา
ตำบล :
  ละงู
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-773069
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  560070@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ละงู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:06:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลาหงา


นายสมมารถ จันมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาหงา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน