ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560071
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010115
รหัส Obec 6 หลัก :
  560071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อเจ็ดลูก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBOCHETLUK SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ่อเจ็ดลูก
ตำบล :
  ปากน้ำ
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  0872874847
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  talagatujoh@hotmail.com,talagatujoh@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากน้ำแหลมสน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:06:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก


นางญาดา นุ้ยไฉน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน