ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ายาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560072
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  560072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่ายาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Thayang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่ายาง
ตำบล :
  ปากน้ำ
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  0881829731
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 ก.ค.2494
อีเมล์ :
  Thayangschoo072l@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 14:43:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่ายาง


นายเอกวิทย์ สาโส๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน