ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560074
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010118
รหัส Obec 6 หลัก :
  560074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะบูโหลน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankohbulon school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเกาะบูโหลน
ตำบล :
  ปากน้ำ
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  0937610006
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ 2516
อีเมล์ :
  560074@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากน้ำแหลมสน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากน้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน


นายจิตรกร หมีนสัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน