ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุโบย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560075
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010133
รหัส Obec 6 หลัก :
  560075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุโบย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbubouy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านบุโบย
ตำบล :
  แหลมสน
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  0849978373
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/11/2442
อีเมล์ :
  lemson_buboy@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:58:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุโบย


นางเพ็ญศรี ตูแวมะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุโบย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน