ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560076
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  560076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสนกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansonklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสนกลาง
ตำบล :
  แหลมสน
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-720307
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 ธันวาคม 2473
อีเมล์ :
  sonklang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แหลมสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:31:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสนกลาง


นายตอเหลบ ปอหรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน