ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาแบง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560078
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010136
รหัส Obec 6 หลัก :
  560078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกาแบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kabang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกาแบง
ตำบล :
  แหลมสน
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-720298
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2508
อีเมล์ :
  kabang.school1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แหลมสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:52:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกาแบง


นายกชพงศ์ เพชรอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาแบง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน