ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง ๔
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560079
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  560079
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เพียงหลวง ๔
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pleangluang4
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสุไหงมูโซ๊ะ
ตำบล :
  แหลมสน
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-740004
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2494
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากน้ำแหลมสน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แหลมสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  82 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:56:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเพียงหลวง ๔


นายนัฐพงค์ หมีนหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๔

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน