ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าฝาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560080
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  560080
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าฝาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpafang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านป่าฝาง
ตำบล :
  กำแพง
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 พฤศจิกายน พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  560080@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กำแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มกราคม 2563 เวลา 13:49:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าฝาง


นายวินัย กิ้มติ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าฝาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน