ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560082
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  560082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantungsamed friendship 114
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านทุ่งเสม็ดฯ
ตำบล :
  กำแพง
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  074-720394
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2515
อีเมล์ :
  bantungsamed@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมากำแพง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กำแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 17:16:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114


นางอุไร ทีปรักษพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน