ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560084
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010102
รหัส Obec 6 หลัก :
  560084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตูแตหรำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tutarum school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านตูแตหรำ
ตำบล :
  กำแพง
อำเภอ :
  ละงู
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91110
โทรศัพท์ :
  0894686257
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2507
อีเมล์ :
  tutaerum@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กำแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุุ60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:01:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ


นายโชคชัย ทิพย์รองพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูแตหรำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน