ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560086
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010066
รหัส Obec 6 หลัก :
  560086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantungnui Mittrapab 49th
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านทุ่งนุ้ย
ตำบล :
  ทุ่งนุ้ย
อำเภอ :
  ควนกาหลง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  074-797080
โทรสาร :
  074797080
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2479
อีเมล์ :
  tungnui_49@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทุ่งนุ้ย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:34:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49


นายรักชาติ ข้างแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน