ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560087
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010067
รหัส Obec 6 หลัก :
  560087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านค่ายรวมมิตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhairummitschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านค่ายรวมมิตร
ตำบล :
  ทุ่งนุ้ย
อำเภอ :
  ควนกาหลง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  0812761560
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2523
อีเมล์ :
  560087@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งนุ้ย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:19:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร


นางสาวปวีณา มาราสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน