ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560088
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  560088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งตำเสา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantungtamsao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านทุ่งตำเสา
ตำบล :
  ทุ่งนุ้ย
อำเภอ :
  ควนกาหลง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2501
อีเมล์ :
  srp_2505@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งนุ้ย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:42:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา


นางสิริพร คุณสนอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน