ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำร้อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560089
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  560089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำร้อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannamron
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านน้ำร้อน
ตำบล :
  ทุ่งนุ้ย
อำเภอ :
  ควนกาหลง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  0897374980
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 สิงหาคม 2507
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งนุ้ย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:56:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน


นายภานุพงศ์ แสงอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำร้อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน