ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560091
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  560091
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวกาหมิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAKAMING
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหัวกาหมิง
ตำบล :
  ทุ่งนุ้ย
อำเภอ :
  ควนกาหลง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  0892942306
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01082516
อีเมล์ :
  560091@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งนุ้ย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:07:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง


นางสาวศิรานิจ หลังแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวกาหมิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน