ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560093
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010055
รหัส Obec 6 หลัก :
  560093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลควนกาหลง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANKAUNKALONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านซอย 4
ตำบล :
  ควนกาหลง
อำเภอ :
  ควนกาหลง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  074-752047
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15O92505
อีเมล์ :
  Anuban_kaunkalong.hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอกกาหลง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนกาหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:32:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง


นายมนตรี จรียานุวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน