ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหนือคลอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560095
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010057
รหัส Obec 6 หลัก :
  560095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหนือคลอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban nuerklong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านเหนือคลอง
ตำบล :
  ควนกาหลง
อำเภอ :
  ควนกาหลง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  074-740020
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2521
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนกาหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 14:25:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหนือคลอง


นายโกมล ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน